Är du redo?

Eftersom du har hittat till den här undersidan utgår vi från att du är redo att montera dina DecoSlide-produkter. Om du bara har börjat med att förbereda dig för att ta emot din order vet du nu var du ska hitta vägledande information för att börja plocka ihop dina DecoSlide-produkter.

Bra råd

1
Montera skjutdörrarna på ett plant och stabilt underlag, t.ex. ett bord (undvik att repa).
2
Vid montering av handlister ska skjutdörrarnas sidor sväva fritt över underlaget.
3
Använd en skruvdragare och överspänn inte skruvarna.
4
Se till att plattorna är tryckta helt emot varandra när du spänner skruvarna.

 

 

 

 

Om du skulle stöta på svårigheter, undrar över något eller bara har frågor, står vi redo med en hjälpande hand. Vi sitter redo vid både telefon och dator och kan guida dig genom förloppet.

 

 

 

 

afsluttes: